บทความปัจจุบัน | บทความตอนที่   | | | | | | | | | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ |

 

คนเก่งวชิราวุธ

นายฉัฐวัฒน์ วชิรธรรมพงศ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ คณะจงรักภักดี

       
          
นายฉัฐวัฒน์ วชิรธรรมพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ คณะจงรักภักดี ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
เป็นหนึ่งในผู้แทนคณะลูกเสือไทยไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติเบลเยี่ยม
และโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการลูกเสือ
ทย- เบลเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ปรเทศเบลเยี่ยม

 

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]