บทความปัจจุบัน | บทความตอนที่   | | | | | | | | | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ |

 

คนเก่งวชิราวุธ

นายกฤติน จินดามัง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ คณะจงรักภักดี

       
          
นายกฤติน จินดามัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ คณะจงรักภักดี ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาสควอชทีมชาติไทย  เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Asian Youth Game 2013 ณ เมืองนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

 

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]