บทความปัจจุบัน | บทความตอนที่   | | | | | | | | | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ |

 

คนเก่งวชิราวุธ

นักเรียนเข้าร่วมการสัมมนา Community Development & Leadership Summit 2013
 ณ Modern School เมืองนิวเดลลี ประเทศอินเดีย

       
          
วชิราวุธวิทยาลัยได้คัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการสัมมนา Community Development & Leadership Summit 2013 ในหัวข้อ "Diversity is Viability" ณ Modern School เมืองนิวเดลลี ประเทศอินเดีย ในระหว่างวันที่ ๘-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีครูผู้ดูแลการเดินทางคือ คุณครูกมลทิพย์  เมฆวงศาโรจน์

 

          รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน คือ

๑. ุณณัตถ์  พยุหนาวีชัย

ม.๕/๒

คณะผู้บังคับการ

๒. นายพงศ์เมธัส  มณฑลโสภณ

ม.๕/๔

คณะพญาไท

. นายชัชธีร์  สถิตย์สุขเสนาะ

ม.๕/๑

คณะจงรักภักดี

๔. นายพูลชา  วสันต์ศิริกุล

ม.๕/๓

คณะศักดิ์ศรีมงคล

 

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]