บทความปัจจุบัน | บทความตอนที่   | | | | | | | | | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ |

 

คนเก่งวชิราวุธ

เด็กชาย ธราดล  เทียนประสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๕ คณะสราญรมย์

       
          
เด็กชายธราดล เทียนประสิทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขัน Honda Super Idea Contest 2014 และเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปเข้าค่าย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น Honda Super Idea’s Kids ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

         

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]