VC Learning Center

 

22 กันยายน 2564
ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีน แผนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม"  
รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับวัคซีน Sinopharm (28 ก.ย. 64 เวลา 8.30-9.30 น.)
          https://drive.google.com/file/d/1U1vmlNEdpESqPtlDMbxrK6V8-CT1iNWY/view?usp=sharing
หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง
          https://drive.google.com/file/d/1tWFR6vdlg8hrzC8JVQjnkXo33_lZPpaC/view?usp=sharing
10 กันยายน 2564
   
สอบถามความประสงค์ในการขอรับวัคซีน
(ภายใน 14 ก.ย. 64)
https://forms.gle/H3gV5vKXsowiieiy7
   
25 สิงหาคม 2564
 
การตรวจสอบสิทธิ์เพื่อรับความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
http://regis3.opec.go.th/
การกรอกข้อมูลเพื่อแสดงความประสงค์
ขอรับสิทธิ์ (ภายใน 3 ก.ย. 64)
https://qrgo.page.link/34UpX
 
19 สิงหาคม 2564
กิจกรรมออนไลน์ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนักเรียน ABA Talks ABA Debates
16 กรกฎาคม 2564
   
กำหนดปิดภาคเรียนวิสาขบูชา 2564
(งดการเรียนการสอนออนไลน์)
   
1 กรกฎาคม 2564
ม.1 สมัครติวออนไลน์ (ภายใน 8 ก.ค. 64)
https://forms.gle/qyY8qmhLi4vVxwp7A
ม.2 สมัครติวออนไลน์ (ภายใน 8 ก.ค. 64)
https://forms.gle/Y3mqgWDA7syHL29YA
ม.3 สมัครติวออนไลน์ (ภายใน 8 ก.ค. 64)
https://forms.gle/g4QthKT8eSBrcS6GA
 
ม.4 สมัครติวออนไลน์ (ภายใน 8 ก.ค. 64)
https://forms.gle/99o1BP4sPiYMbKAY9
ม.5 สมัครติวออนไลน์ (ภายใน 8 ก.ค. 64)
https://forms.gle/agGbps3KkPz1LLNB6
 
14 มิถุนายน 2564
   
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครองถึงแนวทางการเข้าโรงเรียนของนักเรียน
https://forms.gle/xPXLNtBQg9PhTy8n9
   
14 พฤษภาคม 2564
 
กิจกรรมดนตรี ช่วงที่ 1 (17-28 พ.ค. 64) กิจกรรมกีฬา ช่วงที่ 1 (17-28 พ.ค. 64)  
13 พฤษภาคม 2564
   
เบอร์โทรศัพท์สำหรับประสานงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนแบบออนไลน์    
11 พฤษภาคม 2564
   
กำหนดการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนแบบออนไลน์    
6 พฤษภาคม 2564
การจัดส่งหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ป.5-ม.6 เชิญผู้ปกครอง/นักเรียนรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาควิสาขบูชา ในวันที่ 9 พ.ค. 64 ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Zoom สำหรับการประชุม online
1 พฤษภาคม 2564
   
ม.1 เลือกวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน/ญี่ปุ่น    
30 เมษายน 2564
เริ่มกิจกรรมส่งเสริมการเรียนแบบออนไลน์ วันที่ 17 พ.ค. 64 ขยายเวลาชำระค่าเล่าเรียน ถึง 1 มิ.ย. 64 กำหนดวันเข้ารับหนังสือเรียน ป.5-ม.6
   
ผู้กำกับคณะ และ หัวหน้าครูคณะ    
27 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำห้องเรียน (ยกเว้น ม.4) ม.2 เลือกวิชาเพิ่มเติม ภายใน 5 พ.ค. 64 ม.3 เลือกวิชาพิ่มเติม ภายใน 5 พ.ค. 64
     

 Updated : 1 ก.ค. 64
 

Line Official วชิราวุธวิทยาลัย