สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ
ทรงเจิมช่อฟ้าแทนเครื่องไม้เดิมที่ชำรุด

          เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุรวุธ  กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้เข้าเฝ้า
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในการประทานพระกรุณาทรงเจิมช่อฟ้า ที่จัดสร้างขึ้นใหม่แทนเครื่องไม้เดิมที่ชำรุด เพื่อนำประดิษฐาน ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

คลิกเพื่อชมภาพ >>