วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

          เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือวชิราวุธ วิทยาลัย ได้ร่วมงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

คลิกเพื่อชมภาพ >>