งานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะครู-นักเรียน
ปีการศึกษา 2563-2564

          หมวดศิลปศึกษา วชิราวุธวิทยาลัย ขอเชิญชมผลงานศิลปะครู-นักเรียนแผนการเรียนศิลปะฯ ร่วมกับวิชาศิลปะพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะระหว่าง วันที่ 12-24 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 -21.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ชั้น 1

คลิกเพื่อชมภาพ >> 
ภาพเพิ่มเติม (google drive) >>