Vajiravudh News

 

นิทรรศการศิลปะครูและนักเรียนวชิราวุธวิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

 

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 หมวดศิลปศึกษา สายงานวิชาการ วชิราวุธวิทยาลัย จัดนิทรรศการศิลปะครูและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ อีกทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน และชมผลงานศิลปะของครูและนักเรียน ณ ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 14 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น.