การแข่งขันการนำเสนอโครงการธุรกิจ Pitch@School

          วชิราวุธวิทยาลัยร่วมกับ Gen Thailand เป็นเจ้าภาพแข่งขันการนำเสนอโครงการธุรกิจ Pitch@School โดยมีทีมร่วมแข่งขันในรอบสุดท้าย ทั้งหมด 16 ทีมจาก 7 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565
ซึ่งวชิราวุธวิทยาลัยได้เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 3 ทีม ได้แก่
          1.ทีม ADHDT (ภาคภาษาไทย)
          2.ทีม LUGA (ภาคภาษาอังกฤษ)
          3.ทีม CREW-T (ภาคภาษาอังกฤษ)
โดยวชิราวุธวิทยาลัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ภาคภาษาอังกฤษ) ด้วยผลงาน Stemster แอพพลิเคชั่นของคนรักดนตรี

คลิกเพื่อชมภาพ >>