Vajiravudh News

 

การรายงานตัวและตัดชุดเครื่องแบบนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2566

 

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 วชิราวุธวิทยาลัย กำหนดให้มีการรายงานตัวและตัดชุดเครื่องแบบนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ให้กับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารภะรตราชา วชิราวุธวิทยาลัย