Vajiravudh News

 

การแข่งขันกีฬาสควอช รายการ Junior Open Squash Championship

 

          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สายงานกิจการนักเรียน วชิราวุธวิทยาลัย ได้ส่งนักกีฬาสควอช รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Junior Open Squash Championship เพื่อให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถและเสริมสร้างประสบการณ์ โดยผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี วชิราวุธวิทยาลัยได้รองชนะเลิศอันดับ 1 และชนะเลิศสายเพลท Division 2 และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ Shrewsbury International School