Vajiravudh News

 

ตัวแทนนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยได้รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขัน “โอลิมปิกหุ่นยนต์ (World Robot Olympiad 2023 - WRO 2023)”

 

          ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2566 วชิราวุธวิทยาลัย ส่งตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (รุ่น Junior) จำนวน 1 ทีม ได้แก่ เด็กชายรพีพงศ์ จรัสจารุมนต์ เด็กชายอมรินทร์ เกิดแก่น และเด็กชายทวีพัชร นวรัตนวรกุล และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่น Senior) จำนวน 1 ทีม ได้แก่ นายอัครวินท์ เมฆภูวดล และนายแดนธรรม ชูผกา เข้าร่วมแข่งขัน “โอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบชิงชนะเลิศ’ (World Robot Olympiad 2023 - WRO 2023)” ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ Robomission เพื่อส่งเสริมความสามารถและศักยภาพของนักเรียนด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ การพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน นำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป โดยรุ่น Junior วชิราวุธวิทยาลัยได้ลำดับที่ 36 จาก 69 ทีม และรุ่น Senior ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 7 จาก 91 ทีม ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี