Vajiravudh News

 

พิธีทำบุญคณะเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2566

 

          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 คณะเด็กเล็กได้จัดพิธีทำบุญคณะ ปีการศึกษา 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธี