Vajiravudh News

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี
วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

 

          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.31 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีผู้แทนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนเก่า และนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ฯ ตลอดจนร่วมรับ - ส่งเสด็จ ด้วย