Vajiravudh News

 

การแข่งขันว่ายน้ำกระชับมิตร ครั้งที่ 1
ระหว่างวชิราวุธวิทยาลัย และ ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย

 

          เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 วชิราวุธวิทยาลัยจัดการแข่งขันว่ายน้ำกระชับมิตร ครั้งที่ 1 ระหว่างวชิราวุธวิทยาลัยและภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และมิตรภาพของนักเรียนทั้งสองโรงเรียน โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 28 รายการ แบ่งเป็นประเภทบุคคลชายและแระเภททีมชาย ณ สระว่าน้ำอาคารภะรตราชา วชิราวุธวิทยาลัย