Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “กระบี่เกมส์”

 

          ระหว่างวันที่ 24 - 29 มกราคม 2567 วชิราวุธวิทยาลัยได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนทีมกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 ประเภท 7 คน ณ จังหวัดกระบี่ ซึ่งการได้รับเลือกในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านกีฬาและสร้างประสบการณ์ในกีฬา ระดับประเทศ โดยผลการแข่งขัน วชิราวุธวิทยาลัยได้รับรางวัลเหรียญทองแดง