Vajiravudh News

 

“ค่ายผู้นำ” วชิราวุธวิทยาลัย

 

          ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2566 วชิราวุธวิทยาลัยจัดกิจกรรม “ค่ายผู้นำ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 117 คน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเป็นรุ่นพี่และหัวหน้าคณะในอนาคต ณ ภูโอบ น้ำใส คันทรี รีสอร์ท จังหวันครนายก