Vajiravudh News

 

วชิราวุธวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพสำหรับยุวทูตสันติภาพของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2

 

          ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2567 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และนายแทนคุณ ตรีนิภากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดคลิปวิดีโอสั้น TikTok ส่งเสริมสันติภาพ ในโครงการยุวทูตสันติภาพ : เยาวชนต้นแบบ - Youth’s Point of View สู่นครรัฐวาติกัน แดนศักดิ์สิทธิ์คริสต์ศาสนา ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ได้ร่วมเดินทางพร้อมด้วยคณะยุวทูตสันติภาพของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 เพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาในพิธี General Audience และทัศนศึกษา นครรัฐวาติกันและกรุงโรม ทั้งนี้ ระหว่างการเยือน คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม รวมทั้งประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาและการเสริมสร้างสันติภาพกับผู้แทนสำนักวาติกันด้วย

          ในโอกาสนี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะสงฆ์และฆราวาส ก็ได้รับเชิญจากสมเด็จพระสันตะปาปา ไปเยือนนครวาติกัน และมีการสวดมนต์เพื่อสันติภาพด้วย