ประกาศ
เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567

 

 
 
|| ใบสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567 (ดาวน์โหลด)
|| กำหนดการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567 (คลิก)
|| รายละเอียด่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น (คลิก)

||

แผนที่วชิราวุธวิทยาลัย (คลิก)

   

 Updated : 22 ม.ค. 67

สำนักงานผู้บังคับการ วชิราวุธวิทยาลัย