การทำงานเบื้องหลังของงานละครเวที "ความดีมีไชย"

          ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 นี้ นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ที่ทำหน้าที่เบื้องหลังของงานละครเวที "ความดีมีไชย" พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กำลังเร่งทำงานในส่วนของการสร้างฉากละครเวที ซึ่งจะมีกำหนดการแสดงในวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>