ละครเวทีกับวชิราวุธวิทยาลัย

 

          วชิราวุธวิทยาลัย ได้เริ่มจัดแสดงละครเวที ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 โดย ศาสตราจารย์
ดร.ชัยอนันต์ สมุทวนิช ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการในสมัยนั้น ได้มีแนวคิดที่ต้องการให้ ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆเพิ่มเติม อย่างรอบด้านผ่านศิลปะการละคร โดยได้ดัดแปลงอาคารโรงยิมเดิมซึ่งไม่ใช้การแล้ว มาเป็นโรงละคร ในลักษณะ
Black Box Theater และเพิ่มเติมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคต่างๆ สำหรับใช้ในการสร้างละครเวทีขั้นพื้นฐานได้

 

          ตั้งแต่เปิดโรงละครเป็นต้นมา มีการจัดการแสดงละครเวทีมาทั้งหมด 14 เรื่อง ด้แก่

          1. เรื่อง แม็คเบ็ธ (Macbeth) จัดแสดงเมื่อ พ.ศ.2542

 

          2. เรื่อง See Dave Run ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก รัฐบาลออสเตรเลีย ผ่าน สำนักงาน AusAID จัดแสดงเมื่อ มิถุนายน พ.ศ. 2542 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

          3. ละครเวทีเรื่อง Every Good Boy Deserves Favor จัดแสดง 6 รอบ ณ โรงละครวชิราวุธวิทยาลัย (16-19 กันยายน 2542)

 

          4. ละครเวทีสําหรับเด็กเรื่อง วินนี่เดอะพูห์ จัดแสดง 6 รอบ ณ โรงละครวชิราวุธวิทยาลัย (18-21 พฤศจิกายน 2542)

 

          5. ละครเวทีเรื่อง กลแตก จากบทพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6 จัดแสดง 8 รอบ ณ โรงละครวชิราวุธวิทยาลัย(27-30 มกราคม 2543)

 

          6. ละครเวทีเรื่อง เมืองคนโง่ แปลบทละครจากต้นฉบับภาษาอังกฤษของ Neil Simon จัดแสดง 6 รอบ ณ โรงละครวชิราวุธวิทยาลัย (20-23 กรกฎาคม 2543)

 

          7. ละครเวทีเรื่อง มัทนพาธา จากบทพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6 จัดแสดง 6 รอบ ณ โรงละครวชิราวุธวิทยาลัย (28 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2543)

 

          8. ละครเวที 5 เรื่องในโครงการ YOUNG DIRECTORS PROJECT : 2001
ซินเดอเรลลา, บะหมี่น้ำหนึ่งชาม, พินัยกรรมของหญิงวิกลจริต, ความรักของนกกระเรียน และโดราเอมอน จัดแสดง 7 รอบ ณ โรงละครวชิราวุธวิทยาลัย (14-18 กุมภาพันธ์ 2544)

 

          9. ละครเวทีสําหรับเด็กเรื่อง แมงมุมเพื่อนรัก Charlotte's Web จัดแสดง 6 รอบ  ณ โรงละครวชิราวุธวิทยาลัย (21-24 มิถุนายน 2544)

 

          10. ละครเวทีเรื่อง ชิงนาง จากบทพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6 จัดแสดง 7 รอบ โรงละครวชิราวุธวิทยาลัย (12-16 กันยายน 2544)

 

          11. ละครเวทีเรื่อง หนามยอกเอาหนามบ่ง จากบทพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6
จัดแสดง 6 รอบ ณ โรงละครวชิราวุธวิทยาลัย (1-4 กุมภาพันธ์ 2550)

 

          12. ละครเวทีเรื่อง ไม่โกรธ จากบทพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6 จัดแสดง 6 รอบ
 ณ โรงละครวชิราวุธวิทยาลัย (กรกฎาคม 2551)

 

          13. โครงการเรียนรู้ผ่านการอ่านและตี ความบทละครเวที เรื่อง เจ้าชายน้อย โครงการภายในของชมรมละคร และหมวดภาษาไทย (กุมภาพันธ์ 2552)

 

          14. ละครเวทีเรื่อง หลวงจำเนียรเดินทาง จากบทพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6
จัดแสดง 6 รอบ ณ โรงละครวชิราวุธวิทยาลัย (28-31 มกราคม 2553) และจัดแสดง
ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ (6 กุมภาพันธ์ 2553)

 

          15. ละครเวที จากบทพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6 เรื่อง หัวใจนักรบ ซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2555