ปีการศึกษา 2561

30 พ.ย. 61

งานเขียนสารคดี เรื่อง "วันที่มีคำตอบให้ยาย" โดย นายชานน  มาลัยกฤษณะชลี

9-10 ก.ย. 61

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2561 โดย คุณครูณัฐพัฒน์  ลากุล, นายภาคิน  เขมธรรม, นายโยธิน  พุกพิบูลย์, นายโองการ  ชินพานิช และนายพสธร  บุญล้อม

 
ปีการศึกษา 2560

19-21 ส.ค. 60

Traveloka ประเทศไทย ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในการไปเยือนประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมชมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2017 อย่างใกล้ชิด
     - เพื่อนร่วมเดินทางที่ชื่อ Traveloka โดย นายณรุจน์  น้อยนารถ

     - บินลัดฟ้า พาชมซีเกมส์ 2017 กับ Traveloka โดย นายภัคชัย  ชื่นโกสุม

21 ก.ค. 60

การฟังบรรยาย โครงการกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน เรื่อง "การพระราชสงครามทวีปยุโรป :
พระบรมราโชบายในรัชกาลที่ 6 เพื่อพัฒนาการด้านกฎหมายในประเทศไทย
โดย  คุณครูณัฐพัฒน์  ลากุล และ คุณครูเพียงฤทัย  นนท์ธนารักษา

 
ปีการศึกษา 2557

20-26 เม.ย. 58

โครงการวิปัสสนาและพัฒนาครูตามแนววิถีพุทธ ปีที่ 2 โดย  คุณครูณัฐพัฒน์  ลากุล

 
ปีการศึกษา 2556

21-30 ต.ค. 56

โครงการอุปสมบทหมู่ ปฏิบัติธรรม และจาริกแสวงบุญเพื่อบำเพ็ญบุญบารมี และบำเพ็ญความดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามรอยบาทพระศาสดา นมัสการ ณ ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล โดย  คุณครูพนิต  อาละพล  คุณครูวิทาธรณ์  อ่อนมาก และ คุณครูพรรณี  จินตมาศ

 
ปีการศึกษา 2555

3-11 พ.ย. 55

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินฟุตบอลหญิงนานาชาติ AFC U-16 Women's Football Championship 2013- Qualifiers Group D ณ ดินแดนกวมของสหรัฐอเมริกา
โดย  คุณครูแพรว  สีหมากสุก

30 ต.ค. - 8 พ.ย. 55

โครงการอุปสมบทหมู่ ปฏิบัติธรรม และจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี แห่งการตรัสรู้ปีที่ 2600
โดย  คุณครูณัฐพัฒน์  ลากุล และ คุณครูสมฤทัย  รุจิราวโรดม