พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  การบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย
  การเตรียมสำหรับเปิดโรงเรียนภายใต้การป้องกันโรคติดเชื้อ Covid-19 "Sandbox : Safety Zone in School"
  พิธีมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
  วชิราวุธวิทยาลัยมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย
  วชิราวุธวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้แก่สำนักงานเขตดุสิต
  วชิราวุธวิทยาลัยและตัวแทนนักเรียนเก่าฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
  วชิราวุธวิทยาลัยลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาจีนกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  วชิราวุธวิทยาลัยมอบอาหารกลางวันและอาหารเย็นให้กับโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารวชิราวุธวิทยาลัย
  วชิราวุธวิทยาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8
  วชิราวุธวิทยาลัยมอบอาหารกล่องและน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  พิธีรับพระราชทานเสื้อครุยอาจารย์ของผู้บังคับการ
  วชิราวุธวิทยาลัยมอบอาหารกล่องแก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลเพื่อให้กำลังใจในสถานการณ์โควิด-19
  วชิราวุธฯ และนักเรียนเก่าวชิราวุธ มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
  วชิราวุธวิทยาลัยร่วมบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยในวิกฤตโควิด-19
  วชิราวุธวิทยาลัยเยี่ยมชมโรงเรียนราชินี
  การหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ-วชิราวุธวิทยาลัย
  วชิราวุธฯ ลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  อบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องตัดเลเซอร์
  การแข่งขัน Thailand Squash Youth Championship 2021
  นร.วชิราวุธฯ สอบได้ที่ 1 ในการสอบเข้า ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา และได้เหรียญทองการสอบวัดความฉลาดรูด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ต้น ของ สสวท
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 

 

ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ

 

28 ต.ค. 64 ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ทางเว็บไซต์
www.vajiravudh.ac.th
ผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน
   
8-18 พ.ย. 64 นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียน
("0", "ร.", "มผ") ครั้งที่ 1
โดยติดต่อที่ครูประจำวิชา
   

ลงข้อมูลเมื่อ : 19 ต.ค. 64

 

ประกาศ
Line Official

ปรับปรุงเมื่อ : 12 ต.ค. 64

 

รับสมัคร
นักเรียน ม.3 เพื่อรับทุนพระยาปรีชานุสาสน์
ปีการศึกษา 2564

ลงข้อมูลเมื่อ : 1 ต.ค. 64

 

ประชาสัมพันธ์
โครงการทุนมัธยมรัฐบาลอเมริกา และแคนาดา

ลงข้อมูลเมื่อ : 27 ก.ค. 64

 

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับ
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 [ คลิกที่ระดับชั้น ]

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
VC Knowledge Center
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00017620-1

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)