วชิราวุธวิทยาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8
  วชิราวุธวิทยาลัยมอบอาหารกล่องและน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  พิธีรับพระราชทานเสื้อครุยอาจารย์ของผู้บังคับการ
  วชิราวุธวิทยาลัยมอบอาหารกล่องแก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลเพื่อให้กำลังใจในสถานการณ์โควิด-19
  วชิราวุธฯ และนักเรียนเก่าวชิราวุธ มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
  วชิราวุธวิทยาลัยร่วมบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยในวิกฤตโควิด-19
  วชิราวุธวิทยาลัยเยี่ยมชมโรงเรียนราชินี
  การหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ-วชิราวุธวิทยาลัย
  วชิราวุธฯ ลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  อบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องตัดเลเซอร์
  การแข่งขัน Thailand Squash Youth Championship 2021
  นร.วชิราวุธฯ สอบได้ที่ 1 ในการสอบเข้า ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา และได้เหรียญทองการสอบวัดความฉลาดรูด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ต้น ของ สสวท
  รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลยนวมินทราธิราช เข้าพบผู้บังคับการ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
  พิธีรับพระบรมราชานุมัติ แต่งตั้งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11
  พิธีแสดงกตเวทิตา ในโอกาสที่ผู้บังคับการครบวาระการดำรงตำแหน่ง
  พิธีเปิดห้องปฏิบัติการ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
  พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  วชิราวุธฯ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์วชิราวุธวิทยาลัย
  พิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักกีฬาว่ายน้ำ และนักกีฬาบาสเกตบอล
  การแข่งขันหุ่นยนต์ North East Robot Competition 2020
  Entrepreneurship Education Programs and Pitch at School Competition
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 

 

ประกาศ
Line Official

ปรับปรุงเมื่อ : 14 มิ.ย. 64

 

ประกาศ
เรื่อง ผู้ยื่นเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ในการดัดแปลงและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

[ คลิกที่ระดับชั้น ]
 

ประกาศ
การจ้างดัดแปลงและปรับปรุง
ห้องปฏิวัติการวิทยาศาสตร์ของวชิราวุธวิทยาลัย
ด้วยวิธีการคัดเลือก

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

สรุป
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

ประกาศ
รายชื่อนักเรียนประจำห้องเรียน
ปีการศึกษา 2564

 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
ป.4 ม.1 ม.4
ป.5 ม.2 ม.5
ป.6 ม.3 ม.6
ครูประจำชั้น

ปรับปรุงเมื่อ : 13 พ.ค. 64

 

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับ
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00017620-1

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)