รับสมัครบุคลากร 1 อัตรา
  งานสัปดาห์ห้องสมุดวชิราวุธวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
  พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2562
  งานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6ฯ ครั้งที่ 7
  พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะและออกแบบ ครั้งที่ 21
  การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  กิจกรรมการแปลผลรายงานรายกลุ่มการทดสอบการค้นหาตนเอง และ Coaching
  อบรมการสร้างและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ BBC Microbit: Robot
  Module ม.2: ทะเลไทยกับการอนุรักษ์
  การแข่งขันระเบียบแถว ประจำปีการศึกษา 2562
  พิธีมอบรางวัล Grand Sport Teenager Designer Contest ครั้งที่ 13
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงแก่วชิราวุธวิทยาลัย
  พิธีมอบเครื่องหมายสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562
  กิจกรรม Save the Tigers Roadshow
  กิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่
  กิจกรรมวันพบครูของลูก
  กิจกรรมติว GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง
  กิจกรรม Growth Mindset ให้กับลูก
  กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563
  วงโยธวาทิตร่วมบรรเลงเพลงในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
  Yurihonjo Junior High School เยี่ยมเยียนวชิราวุธฯ
  Akita Prefectural Board of Education เยี่ยมเยี่ยนวชิราวุธฯ
  พิธีลงนามในสัญญาการศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 

 

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และ
รางวัลฯ ปีการศึกษา 2561

--------------------------

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

การจัดสอบ Cambridge และ Versant
และข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ (ป.4 - ม.5)

18 - 23 กุมภาพันธ์ 2563

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ทดสอบข้อเขียนและ
ความพร้อมทางร่างกาย

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักเรียน
เพื่อเสนอคณะกรรมการทุนพระยาปรีชานุสาสน์
ประจำปีการศึกษา 2564

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

กิจกรรม
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

   
18 ก.พ. 63 - ทดสอบ Cambridge English Exam
18 ก.พ. -1 มี.ค. 63 - นิทรรศการแผนการเรียนศิลปะ ม.4-ม.6 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ
19-21 ก.พ. 63 - ทดสอบ Cambridge English Exam
22-25 ก.พ. 63 - ม.6 สอบ GAT/PAT
23 ก.พ. 63 - ทดสอบ Cambridge English Exam
-
ทดสอบ Versnat English
24-27 ก.พ. 63 - ป.4-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
28 ก.พ. 63 - ประกาศผลสอบข้อเขียนนักเรียนใหม่
- ปิดภาคมาฆบูชา
29 ก.พ.-1 มี.ค. 63 - ม.6 สอบ O-NET
   
[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

กำหนดการ
การคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2563

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00017620-1

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)