พิธีมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
  วชิราวุธวิทยาลัยมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย
  วชิราวุธวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้แก่สำนักงานเขตดุสิต
  วชิราวุธวิทยาลัยและตัวแทนนักเรียนเก่าฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
  วชิราวุธวิทยาลัยลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาจีนกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  วชิราวุธวิทยาลัยมอบอาหารกลางวันและอาหารเย็นให้กับโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารวชิราวุธวิทยาลัย
  วชิราวุธวิทยาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8
  วชิราวุธวิทยาลัยมอบอาหารกล่องและน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  พิธีรับพระราชทานเสื้อครุยอาจารย์ของผู้บังคับการ
  วชิราวุธวิทยาลัยมอบอาหารกล่องแก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลเพื่อให้กำลังใจในสถานการณ์โควิด-19
  วชิราวุธฯ และนักเรียนเก่าวชิราวุธ มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
  วชิราวุธวิทยาลัยร่วมบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยในวิกฤตโควิด-19
  วชิราวุธวิทยาลัยเยี่ยมชมโรงเรียนราชินี
  การหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ-วชิราวุธวิทยาลัย
  วชิราวุธฯ ลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  อบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องตัดเลเซอร์
  การแข่งขัน Thailand Squash Youth Championship 2021
  นร.วชิราวุธฯ สอบได้ที่ 1 ในการสอบเข้า ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา และได้เหรียญทองการสอบวัดความฉลาดรูด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ต้น ของ สสวท
  รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลยนวมินทราธิราช เข้าพบผู้บังคับการ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
  พิธีรับพระบรมราชานุมัติ แต่งตั้งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11
  พิธีแสดงกตเวทิตา ในโอกาสที่ผู้บังคับการครบวาระการดำรงตำแหน่ง
  พิธีเปิดห้องปฏิบัติการ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
  พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  วชิราวุธฯ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์วชิราวุธวิทยาลัย
  พิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักกีฬาว่ายน้ำ และนักกีฬาบาสเกตบอล
  การแข่งขันหุ่นยนต์ North East Robot Competition 2020
  Entrepreneurship Education Programs and Pitch at School Competition
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 

 

ประกาศ
Line Official

ปรับปรุงเมื่อ : 23 ก.ย. 64

 

การเรียนสอนเสริม
เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564

 
ตารางการเรียนสอนเสริม
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
ป.4 ม.1 ม.4
ป.5 ม.2 ม.5 และ ม.6
ป.6 ม.3  
 
กลุ่มการเรียนสอนเสริม
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
ป.4 ม.1 ม.4
ป.5 ม.2 ม.5 และ ม.6
ป.6 ม.3  
 

หมายเหตุ
สอบถามเพิ่มเติม โทร.026694526-9 ต่อ 4000
หรือ E-mail
academic@vajiravudhcollege.com

ปรับปรุงเมื่อ : 6 ส.ค. 64

 

ประชาสัมพันธ์
โครงการทุนมัธยมรัฐบาลอเมริกา และแคนาดา

ลงข้อมูลเมื่อ : 27 ก.ค. 64

 

รับสมัคร
นักเรียนเพื่อรับทุนพระยาปรีชานุสาสน์
ปีการศึกษา 2564

ลงข้อมูลเมื่อ : 1 ก.ค. 64

 

ประกาศ
เรื่อง ผู้ยื่นเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ในการดัดแปลงและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

 [ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 [ คลิกที่ระดับชั้น ]
 

ประกาศ
รายชื่อนักเรียนประจำห้องเรียน
ปีการศึกษา 2564

 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
ป.4 ม.1 ม.4
ป.5 ม.2 ม.5
ป.6 ม.3 ม.6
ครูประจำชั้น

ปรับปรุงเมื่อ : 13 พ.ค. 64

 

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับ
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
VC Knowledge Center
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00017620-1

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)