รายละเอียดและข้อปฏิบัติในการเข้าค่าย
ประเมินความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ
สำหรับการเป็นนักเรียนประจำ

 
  • หนังสือแสดงความจำนงให้นักเรียนเข้าค่าย
  • รายชื่อนักเรียนและรหัสประจำตัว
    ขณะเข้าค่าย
  • ข้อกำหนดในการเข้าค่าย
 

กรุณาคลิกที่นี่ >>

ข้อมูลเมื่อ : 20 มี.ค. 66

 

ประกาศ
รายชื่อนักเรียนผ่านการทดสอบข้อเขียน
สำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

 

          รายชื่อนักเรียนผ่านการทดสอบข้อเขียน และจะเข้าค่ายเพื่อประเมินความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2566

 

กรุณาคลิกที่นี่ >>

ข้อมูลเมื่อ : 20 มี.ค. 66

 

ประกาศ
ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 

ประถมศึกษา
ป.4/1-ป.4/2 ป.5 ป.6
ป.4/3    
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1/1-ม.1/4 ม.2 ม.3
ม.1/5    
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4/1 ม.5/1 ม.6/1
ม.4/2 ม.5/3 ม.6/2
ม.4/3 ม.5/4 ม.6/3
ม.4/4 ม.5/5 ม.6/4
ม.4/5 ม.5/6 ม.6/5
ม.4/6    

ข้อมูลเมื่อ : 20 มี.ค. 66

 

ประกาศ
นักเรียนผู้ได้รับทุนพระยาปรีชานุสาสน์
ประจำปีการศึกษา 2566

 

          ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับทุนพระยาปรีชานุสาสน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ศึกษาต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

 

กรุณาคลิกที่นี่ >>

ข้อมูลเมื่อ : 7 มี.ค. 66

 

แบบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา
วชิราวุธวิทยาลัย

 

          คำร้องขอเอกสารในกรณีที่ไม่ได้มายื่นคำร้องด้วยตนเองที่โรงเรียน

 

กรุณาคลิกที่นี่ >>

ข้อมูลเมื่อ : 7 พ.ย. 65

 

มาตรการดำเนินงาน
Sandbox:
Safety Zone in School

 

 

ข้อมูลเมื่อ : 2 พ.ย. 64

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

  ับสมัคราน: เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  ค่าย VC Gentleman Camp ณ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
  ค่าย English Camp Go Genius Learning Center จ.นครราชสีมา
  พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัลแก่นักเรียนและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562-2564
  งานเลี้ยงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
  พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
  วชิราวุธฯ ต้อนรับ Shizuoka Seiko Academy และ Hotei Foods Corporation จากประเทศญี่ปุ่น
  นิทรรศการศิลปะครูและนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
  กิจกรรม English Camp
  การแข่งขันกีฬาสควอช รายการ Junior Open Squash Championship
  พิธีมอบเครื่องหมายสามารถ ประจำปีการศึกษา 2565
  นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและครู เนื่องในวันนักประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2565
  วชิราวุธฯ นำนักเรียนเข้าค่าย STEM ณ จังหวัดนครราชสีมา
     
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0 2669 4526-9  โทรสาร. 0 2669 4482

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00017620-1

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)