การหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ-วชิราวุธวิทยาลัย
  วชิราวุธฯ ลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  อบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องตัดเลเซอร์
  การแข่งขัน Thailand Squash Youth Championship 2021
  นร.วชิราวุธฯ สอบได้ที่ 1 ในการสอบเข้า ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา และได้เหรียญทองการสอบวัดความฉลาดรูด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ต้น ของ สสวท
  รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลยนวมินทราธิราช เข้าพบผู้บังคับการ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
  พิธีรับพระบรมราชานุมัติ แต่งตั้งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11
  พิธีแสดงกตเวทิตา ในโอกาสที่ผู้บังคับการครบวาระการดำรงตำแหน่ง
  พิธีเปิดห้องปฏิบัติการ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
  พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  วชิราวุธฯ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์วชิราวุธวิทยาลัย
  พิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักกีฬาว่ายน้ำ และนักกีฬาบาสเกตบอล
  การแข่งขันหุ่นยนต์ North East Robot Competition 2020
  Entrepreneurship Education Programs and Pitch at School Competition
  พิธีสวดเจริญมหามงคล รวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563
  พิธีรับมอบรถวิทยุบังคับให้กับนักเรียนชมรม RC วิทยุบังคับ
  พิธีรับพระราชทานเสื้อแข่งขันรักบี้ 15 คน ชิงชนะเลิศประเทศไทย
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงแก่วชิราวุธวิทยาลัย
  พิธีมอบรางวัลการแข่งขันแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
  นักเรียนร่วมชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563
  พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่อบรมภาวะผู้นำโครงการ Leadership Program
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และมอบเครื่องหมายพิเศษให้ลูกเสือ ปีการศึกษา 2563
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 

 

ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2564

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2564

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

ประกาศ
ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

กรณี นักเรียนสอบไม่ผ่าน แก้ไขผลการเรียน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 8 เมษายน 2564
โดยติดต่อครูประจำวิชา

หมายเหตุ กรณีที่เข้าระบบแล้ว แต่ไม่สามารถตรวจสอบคะแนนได้ ให้ทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
โดยศึกษาจากคู่มือการใช้งาน

[ คลิกเพื่อตรวจผลการสอบ || คู่มือการใช้งาน ]
 

ผลการพิจารณานักเรียนเข้าแผนการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564

 

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับ
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00017620-1

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)