พิธีรับพระบรมราชานุมัติ แต่งตั้งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11
  พิธีแสดงกตเวทิตา ในโอกาสที่ผู้บังคับการครบวาระการดำรงตำแหน่ง
  พิธีเปิดห้องปฏิบัติการ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
  พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  วชิราวุธฯ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์วชิราวุธวิทยาลัย
  พิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักกีฬาว่ายน้ำ และนักกีฬาบาสเกตบอล
  การแข่งขันหุ่นยนต์ North East Robot Competition 2020
  Entrepreneurship Education Programs and Pitch at School Competition
  พิธีสวดเจริญมหามงคล รวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563
  พิธีรับมอบรถวิทยุบังคับให้กับนักเรียนชมรม RC วิทยุบังคับ
  พิธีรับพระราชทานเสื้อแข่งขันรักบี้ 15 คน ชิงชนะเลิศประเทศไทย
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงแก่วชิราวุธวิทยาลัย
  พิธีมอบรางวัลการแข่งขันแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
  นักเรียนร่วมชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563
  พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่อบรมภาวะผู้นำโครงการ Leadership Program
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และมอบเครื่องหมายพิเศษให้ลูกเสือ ปีการศึกษา 2563
  การแข่งขันฟุตบอล Lions Kids Cup ครั้งที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
  เอกอัคราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย
  พิธีมอบโล่ห์กีฬา และรางวัลการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ให้กับนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562
  พิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน, ถ้วยรางวัล การแข่งขันเรียนรู้พระราชนิพนธ์ฯ ร.6 และพิธีลงนามฯ
  โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 

 

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนใหม่
และ ขั้นตอนในการสมัคร
ปีการศึกษา 2564

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

ผลการพิจารณานักเรียนเข้าแผนการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564

 

ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอคณะกรรมการ
รางวัลท่านผุ้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณอยุธยา
ประจำปีการศึกษา 2563

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]
 

ประกาศ
ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับ
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

โรงเรียนเครือข่าย
ทุนและรางวัล
ประกันคุณภาพวชิราวุธวิทยาลัย
วิส้ยทัศน์
จดหมายเหตุวชิราวุธ
ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ
บอกเล่าประสบการณ์
คนเก่งวชิราวุธ
รับสมัครนักเรียนใหม่
พระมนูแถลงสาร
ข่าวภายในโรงเรียน
การจัดการความรู้
e-library
รับสมัครงาน

กิจกรรมละคร

สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

คู่มือระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0-2669-4526-9  โทรสาร. 0-2669-4482

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00017620-1

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)