Vajiravudh News

 

พิธีไหว้ครูและแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

 

          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 วชิราวุธวิทยาลัยได้จัดพิธีไหว้ครูและแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.เตช บุนนาค อุปนายกกรรมการอำนวยการและประธานกรรมการบริหารวชิราวุธวิทยาลัยเป็นประธาน ซึ่งมีกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร ผู้บังคับการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |  3 |