รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
(ภาคมาฆบูชา)

 

ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย
ป.4 ม.1 ม.4
ป.5 ม.2 ม.5
ป.6 ม.3 ม.6
 
หมายเหตุ รายชื่อนักเรียนที่เป็นพื้นหลังสีเขียว
หมายถึง นักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียน
 

ข้อมูลเมื่อ : 5 ม.ค. 65

 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
(ภาคมาฆบูชา)

 

ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย
ป.4 ม.1 ม.4
ป.5 ม.2 ม.5
ป.6 ม.3 ม.6

ข้อมูลเมื่อ : 4 ม.ค. 65

 

ประกาศ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก

ข้อมูลเมื่อ : 29 ธ.ค. 64

 

การรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลเมื่อ : 20 ธ.ค. 64

 

มาตรการดำเนินงาน
Sandbox:
Safety Zone in School

 

 

ข้อมูลเมื่อ : 2 พ.ย. 64

 

ประกาศ
Line Official

ปรับปรุงเมื่อ : 25 ต.ค. 64

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

  รับสมัครบุคลากร (เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 1 ตำแหน่ง 
  ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565
  พิธีทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันสถาปนาวชิราวุธวิทยาลัย ครบรอบ 111 ปี และวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565
  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  การบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย
  การเตรียมสำหรับเปิดโรงเรียนภายใต้การป้องกันโรคติดเชื้อ Covid-19 "Sandbox : Safety Zone in School"
     
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0 2669 4526-9  โทรสาร. 0 2669 4482

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00017620-1

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)