ประกาศ
นักเรียนผู้ได้รับทุนพระยาปรีชานุสาสน์
ประจำปีการศึกษา 2566

 

          ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้ได้รับทุนพระยาปรีชานุสาสน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ศึกษาต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

 

กรุณาคลิกที่นี่ >>

ข้อมูลเมื่อ : 7 มี.ค. 66

 

แบบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา
วชิราวุธวิทยาลัย

 

          คำร้องขอเอกสารในกรณีที่ไม่ได้มายื่นคำร้องด้วยตนเองที่โรงเรียน

 

กรุณาคลิกที่นี่ >>

ข้อมูลเมื่อ : 7 พ.ย. 65

 

มาตรการดำเนินงาน
Sandbox:
Safety Zone in School

 

 

ข้อมูลเมื่อ : 2 พ.ย. 64

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

  รับสมัคร: นิติกร เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานประจำ (ช่าง) และพนักงานโยธา
  พิธีทำบุญคณะ ปีการศึกษา 2566
  การตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 5S
  การปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2566
  กิจกรรม Leadership Camp
  งานการบรรยายพิเศษ "การรู้เท่าทัน Social Media"
  งานเกษียณอายุบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565
  การรายงานตัวและตัดชุดเครื่องแบบนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566
  วชิราวุธฯ เข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวชิราวุธวิทยาลัยกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
  ค่าย VC Gentleman Camp ณ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
  ค่าย English Camp Go Genius Learning Center จ.นครราชสีมา
  พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัลแก่นักเรียนและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562-2564
  งานเลี้ยงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
  พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
  วชิราวุธฯ ต้อนรับ Shizuoka Seiko Academy และ Hotei Foods Corporation จากประเทศญี่ปุ่น
  นิทรรศการศิลปะครูและนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
  กิจกรรม English Camp
  การแข่งขันกีฬาสควอช รายการ Junior Open Squash Championship
     
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0 2669 4526-9  โทรสาร. 0 2669 4482

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00017620-1

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)