ประกาศรายชื่อนักเรียน
ระดับชั้น ป.4-ป.6 ะ ม.1-ม.4
ปีการศึกษา 2565

 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
ป.4 ม.1 ม.4
ป.5 ม.2  
ป.6 ม.3  
 

ปรับปรุงเมื่อ : 25 เม.ย. 65

 

ประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง

 
  • ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
    (จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบควบคุมเพื่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคา)

 [ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]

ข้อมูลเมื่อ : 28 เม.ย. 65

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
เข้าโครงการ MEP (Mini English Program)
ระดับชั้น ป.4 และ ม.1 ปีการศึกษา 2565

 
การชำระเงินค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมสำหรับโครงการ MEP (Mini English Program) ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ข้อมูลเมื่อ : 25 เม.ย. 65

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2565
เรียนปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1

 

ชั้น ม.1 วิชาวิทยาศาตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้น ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาฟิสิกส์ และวิชาเคมี
     นักเรียนตอบรับการเชิญเข้าห้องเรียน ทางเมล์ของนักเรียน ภายในวันที่ 19 เม.ย. 65
     กำหนดการเรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ที่ 20-29 เม.ย. เวลา 9.00 16.00น. โดยเรียนออนไลน์ ผ่าน Google Classroom

 

ม.1 ม.4
วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์
  เคมี
 

ข้อมูลเมื่อ : 18 เม.ย. 65

 

ประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าวชิราวุธวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลเมื่อ : 4 เม.ย. 65

 

ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลเมื่อ : 8 มี.ค. 65

 

มาตรการดำเนินงาน
Sandbox:
Safety Zone in School

 

 

ข้อมูลเมื่อ : 2 พ.ย. 64

 

ประกาศ
Line Official

ปรับปรุงเมื่อ : 25 ต.ค. 64

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

  การประกวด FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022
  พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
  พิธีรับประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และเงินสนับสนุนกองทุนฯ
  นักเรียนวชิราวุธฯ ได้รับรางวัลในกิจกรรม UN International Day of Education
  ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565
  พิธีทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันสถาปนาวชิราวุธวิทยาลัย ครบรอบ 111 ปี และวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565
  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  การบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย
  การเตรียมสำหรับเปิดโรงเรียนภายใต้การป้องกันโรคติดเชื้อ Covid-19 "Sandbox : Safety Zone in School"
     
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0 2669 4526-9  โทรสาร. 0 2669 4482

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00017620-1

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)