ประกาศ
รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบข้อเขียน
คัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลเมื่อ : 6 เม.ย. 67

 

ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลเมื่อ : 27 มี.ค. 67

 

ประกาศ
ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 

ประถมศึกษาปีที่ 4-6
ป.4/1-ป.4/2 ป.5/1-ป.5/2 ป.6
ป.4/3 (MEP) ป.5/3 (MEP)  
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ม.1/1-ม.1/4 ม.2/1-ม.2/4 ม.3
ม.1/5 (MEP) ม.2/5 (MEP)  
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ม.4/1 ม.5/1 ม.6/1
ม.4/2 ม.5/2 ม.6/2
ม.4/3 ม.5/3 ม.6/3
ม.4/4 ม.5/4 ม.6/4
ม.4/5 ม.5/5 ม.6/5
  ม.5/6  

ข้อมูลเมื่อ : 20 มี.ค. 67

 

ข้อมูลเมื่อ : 15 มี.ค. 67

 

แบบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา
วชิราวุธวิทยาลัย

 

          คำร้องขอเอกสารในกรณีที่ไม่ได้มายื่นคำร้องด้วยตนเองที่โรงเรียน

 

กรุณาคลิกที่นี่ >>

ข้อมูลเมื่อ : 7 พ.ย. 65

 

 [ วชิราวุธบอกกล่าวย้อนหลัง ]

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย
  พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา และรางวัล แก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
  การแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน รายการ Foremost Basketball 2024
  การแข่งขันว่ายน้ำกระชับมิตร ครั้งที่ 1 ระหว่างวชิราวุธวิทยาลัย และ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
  นิทรรศการศิลปะครูและนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566
  กิจกรรม One Day English Camp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  วชิราวุธฯ จัดแสดงละครวิพิธทัศนา "ด้วยรักและนาฏศิลป์
  การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 "กระบี่เกมส์"
  Gala Day 2024 : The Gala Returns
  การแข่งขันโต้วาทีระหว่างคณะ "ดวลวาทะวชิราวุธ" ประจำปีการศึกษา 2566 รอบชิงชนะเลิศ
  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และพิธีทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวชิราวุธวิทยาลัย ปีที่ 113
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธฯ
  วชิราวุธฯ จัดค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลกับค่ายลูกเสือ
     
   

[ ข่าวย้อนหลัง ]

 
 

วชิราวุธวิทยาลัย  197  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทร. 0 2669 4526-9  โทรสาร. 0 2669 4482

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00017620-1

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับใหม่ : 1 พ.ย. 2557)