Vajiravudh News

 

ตัวแทนนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ (รอบคัดเลือก) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพี่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระบรมโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านการพัฒนาประเทศ โดยมี
พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานในพิธี ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ เขตดุสิ กรุงเทพมหานคร

          การแข่งขันรอบคัดเลือกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนักเรียนจาก 21 โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายของวชิราวุธวิทยาลัยผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 28 มกราคม 2566 ซึ่งนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |