Vajiravudh News

 

การแข่งขันบาสเกตบอลภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

 

          ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 7 ตุลาคม 2566 วชิราวุธวิทยาลัย ได้จัดการแข่งขันบาสเกตบอลภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยคณะที่ชนะเลิศ ได้แก่ รุ่นเล็ก : คณะพญาไท  รุ่นกลาง : คณะจงรักภักดี  และรุ่นใหญ่ : คณะจงรักภักดี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |  3 |