Vajiravudh News

 

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

 

          ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2566 วชิราวุธวิทยาลัย ได้จัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  |  2  |  3 |