โดย อ.วรชาติ มีชูบท

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |

ก่อนหน้า  |  ๑๐๑  |  ๑๐๒  |  ๑๐๓  |  ๑๐๔  |  ๑๐๕  |  ๑๐๖  |  ๑๐๗  |  ๑๐๘  |  ๑๐๙  |  ๑๑๐  |  ถัดไป  |

 

๑๐๙. โรงเรียนราษฎร์มณฑลกรุงเทพฯ และมณฑลพายัพ ()

 

          นอกจากกรมโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์จะแสดงความจำนงดำรงโรงเรียนมหาดเล็กหลวงและโรงเรียนราชวิทยาลัยแล้ว ในคราวเดียวกันยังได้ยื่นแบบพิมพ์ดำรงโรงเรียนพรานหลวงเป็นโรงเรียนราษฎร์ในมณฑลกรุงเทพฯ ไปพร้อมกันด้วย ดังนี้