โดย อ.วรชาติ มีชูบท

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |

ก่อนหน้า  |  ๘๑  |  ๘๒  |  ๘๓  |  ๘๔  |  ๘๕  |  ๘๖  |  ๘๗  |  ๘๘  |  ๘๙  |  ๙๐  |  ถัดไป  |

 

๙๐. สถานภาพวชิราวุธวิทยาลัย (๑๒)

 

 

 

พระยาปรีชานุสาสน์ (เสนิญ ปันยารชุน)

ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๗๕

 

 

พระยาบรมบาทบำรุง (พิณ ศรีวรรธนะ)

ผู้บังคับการโรงเรียนมหาดเล็กหลวง พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๘

ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๖๙

ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๗๘

 

 

 

 

 

 

          บันทึก "รายงานสถานภาพวชิราวุธวิทยาลัย" ซึ่งครูจิต พึ่งประดิษฐ์ อดีตรองผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย ได้รวบรวมและนำเสนอนายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัยซึ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ นั้น จบลงเพียงนี้

 

 
 

 

ก่อนหน้า  |  ๘๑  |  ๘๒  |  ๘๓  |  ๘๔  |  ๘๕  |  ๘๖  |  ๘๗  |  ๘๘  |  ๘๙  |  ๙๐  |  ถัดไป  |

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |