โดย อ.วรชาติ มีชูบท

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |

ก่อนหน้า  |  ๑๕๑  |  ๑๕๒  |  ๑๕๓  |  ๑๕๔  |  ๑๕๕  |  ๑๕๖  |  ๑๕๗  |  ๑๕๘  |  ๑๕๙  |

 

๑๕๑. เครื่องหมายสามารถ (๒)

 

          แม้กระนั้นก็ยังมีนักกีฬารักบี้ฟุตบอลของโรงเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาจนได้รับเลือกเข้าร่วมในทีมรักบี้ฟุตบอลของโรงเรียนตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้น ม.ศ. ๑ (ปัจจุบันคือ ม.๒) และเมื่อเรียนชั้นอยู่ในชั้น ม.ศ. ๓ (ปัจจุบันคือ ม.๔) ก็ได้รับเลือกเข้าร่วมในทีมรักบี้ฟุตบอลทีมชาติไทย แต่เนื่องจากนักกีฒารักบี้ฟุตบอลผู้นี้เป็นผู้ไม่ประสบความสำเร็จในการเล่าเรียนในห้องเรียน จึงมีโอกาสเล่นรักบี้ฟุตบอลให้โรงเรียนนานกว่าเพื่อนคนอื่นๆ ในรุ่นเดียวกัน จึงได้รับเครื่องหมายสามารถของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นกึ่งสามารถจนถึงชั้นพิเศษเหนือพิเศษแล้วก็ยังเรียนไม่จบ จนปีสุดท้ายที่เล่าเรียนอยู่ในโรงเรียน ท่านผู้บังคับการพระยาภะรตราชาได้ประกาศบนหอประชุมว่า มีนักเรียนอีกคนหนึ่งที่โรงเรียนไม่มีอะไรจะมอบให้เป็นการตอบแทน จึงขอมอบกระเป๋าหนังสีดำรูปครึ่งวงกลมมีตรามหาวชิราวุธภายใต้พระมหามงกุฎสีทองพิมพ์ที่ด้านข้างกระเป๋าให้เป็นเกียรติประวัติ กระเป๋าสามารถพิเศษเหนือพิเศษเหนือพิเศษนี้ เมื่อใกล้งานฉลแง ๑๐๐ ปีโรงเรียนใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้เขียนได้แวะไปเยี่ยมร.ต.อ.แวน เลณบุรี ที่บ้านพักอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนั้นพี่แวนได้มอบกระเป๋าพิเศษใบนี้ผู้เขียนมาจัดแสดงในนิทรรศการ ๑๐๐ ปีโรงเรียนที่จัดแสดงที่ตึกวชิรมงกุฎเมื่อปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เสร็จงานนั้นแล้วได้มอบกระเป๋านี้ให้หอจดหมายเหตุวชิราวุธวิทยาลัยเป็นผู้เก็บรักษาไว้พร้อมกับวัสดุจัดแสดงอีกจำนวนมาก

 

          นอกจากกีฬารักบี้ฟุตบอลที่ในเวลานั้นวชิราวุธวิทยาลัยได้ชื่อว่า “แชมป์ตลอดกาล” แล้ว โรงเรียนก็ยังได้ส่งนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกับทีมโรงเรียนและสโมสรอื่นๆ มาเป็นลำดับ ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งประเภทนักเรียนและประชาชนหลายครั้ง ต่อจากนั้นเมื่อสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในยุคที่นักเรียนเก่ามหาดเล็กหลวงเชียงใหม่ พลเอก ประภาส จารุเสถียร (ยศในขณะนั้น) เป็นนายกสมาคมฯ ได้พิจารณาจัดสรรเงินรายได้จากการจัดงานวชิราวุธานุสรณ์มาจัดสร้างสระว่ายน้ำให้แก่วชิราวุธวิทยาลัยแล้ว โรงเรียนก็ได้ส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขันกับทีมต่างๆ จนได้รางวัลชนะเลิศในรายการต่างๆ ทั้งที่จัดโดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา และมีนักกีฬาของโรงเรียนหลายคน-ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขตและร่วมเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อเนื่องกันมาหลายคน

 

          ดังได้กล่าวแล้วว่าในยุคนั้นทีมรักบี้ฟุตบอลของวชิราวุธวิทยาลัยได้ชื่อว่าเป็น “แชมป์ตลอดกาล” จึงทำให้ในสายตาคนภายนอกวชิราวุธวิทยาลัยเล่นเป็นแต่กีฬารักบี้ฟุตบอล ซึ่งในปนะเทศไทยมีคู่แข่งขันน้อยราย วันหนึ่ง พลเอก ประภาส จารุเสถียร ซึ่งในเวลานั้นเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิคสากลแห่งประเทศไทยได้นำข้อครหาดังกล่าวมาเรียนให้ท่านผู้บังคับการพระยาภะรตราชาทราบ ท่านผู้บังคับการจึงได้มอบหมายให้ครูอรุณ แสนโกศิก ผู้ช่วยผู้บังคับการและผู้กำกับคณะจิตรลดาซึ่งเคยเป็นนักกรีฑาทีมชาติไทยไปแข่งขันกรีฑาในมหกรรมกีฬาโอลิมปิค ครั้งที่ ๑๕ ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ (ค.ศ. ๑๙๕๒) จัดการฝึกสอนกีฬาดรีฑาทั้งประเภทลู่และลานแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย แล้วโรงเรียนได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาของกรมพลศึกษา ซึ่งนักกรีฑาของวชิราวุธวิทยาลัยทั้งรุ่นจิ๋ว รุ่นเล็ก รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ ก็สามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันกรีฑาทั้งประเภทลู่และลานได้ครองถ้วยคะแนนรวมของแต่ละรุ่น รวมทั้งถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมของทั้งสี่รุ่นนั้นตั้งแต่ปีแรกที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และครองตำแหน่งชนะเลิศนั้นติดต่อกันมาอีกหลายปีจนโรงเรียนเลิกส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

 

          การที่นักกีฬาบาสเกตบอล ว่ายน้ำ และกรีฑาได้แสดงความสามารถทางการกีฬาจนได้ตำแหน่งชนะเลิศติดต่อกันมา โรงเรียนจึงได้พิจารณามอบเครื่องหมายสามารถให้แก่นักกีฬาเหล่านี้เช่นเดียวกับนักกีฬารักบี้ฟุตบอล แต่เปลี่ยนชื่อชนิดกีฬาที่กระเป๋าเสื้อเป็นชนิดนั้นๆ เป็นลำดับมา

 

          อนึ่ง นอกจากเครื่องหมายสามารถการกีฬาแล้ว เมื่อท่านผู้บังคับการพระยาภะรตราชาได้รื้อฟื้นกิจการดนตรีของโรงเรียนขึ้นใหม่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็ได้จัดให้มีเครื่องหมายสามารถดนตรีขึ้น ๒ ชั้น สำหรับมอบให้นักเรียนคณะโตที่มีความสามารถทางด้านการดนตรีไว้ประดับเป็นเกียรติยศเหนือกระเป๋าเสื้อนอกเบื้องซ้าย

 

          เครื่องหมายสามารถดนตรีในยุคนั้นมี ๒ ชั้น ดังนี้

 

 

เครื่องหมายสามารถดนตรี ชั้นที่ ๑

 

 

          เครื่องหมายสามารถดนตรีชั้นที่ ๑ เป็นเข็มรูปพระมหามงกุฎแตรงอนลงยาสีน้ำเงิน ประดับบนแพรแถบสีฟ้า

 

 

เครื่องหมายสามารถดนตรี ชั้นที่ ๒

 

 

          เครื่องหมายสามารถดนตรีชั้นที่สอง เป็นเข็มรูปพระมหามงกุฎแตรงอนกาไหล่ทอง

 

 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงเครื่องปกตินายพลเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์

 

 

ตราเครื่องหมายกรมทหารราบเบาเดอรัม

 

 

          เข็มรูปพระมหามงกุฎแตรงอนนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดัดแปลงมาจากตราของกรมทหารราบเบาเดอรัม ซึ่งเคยเสด๋จไปประจำการในกรมทหารนี้เมื่อครั้งทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ต่อมาเมื่อทรงก่อตั้งเสือป่าเหล่าพรานซึ่งเป็นเสือป่าที่เปรียบประดุจทหารราบเบาของอังกฤษ (ปัจจุบันเทียบได้กับหน่วยรบพิเศษ) ขึ้นในกองเสือป่าเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ตราพระมหามงกุฎแตรงอนเป็นเครื่องหมายของกรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และเนื่องจากนายและพลเสือป่าในกรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์เกือบทั้งหมดต่างก็เป็นข้าราชการกรมมหรสพ ที่มีหน้าที่ราชการเกี่ยวข้องกับนาฏดุริยางคศิลป์ ท่านผู้บังคับการพระยาภะรตราชาจึงได้นำตราพระมหามงกุฎแตรงอนมาเป็นเครื่องหมายสามารถการดนตรีของโรงเรียน

 

 

เครื่องหมายสามารถดนตรี (ปัจจุบัน) ชั้นพิเศษ

 

 

          ต่อมาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนหมั่นฝึกซ้อมและแสดงความสามารถด้านการดนตรีให้ยิ่งขึ้น พันตำรวจโท เสรี ปัจจักขภัติ ผู้ช่วยผู้บังคับกรรมการฝ่ายกิจกรรมและผู้กำกับคณะจิตรลดา ได้นำความเรียนปฏิบัติท่านผู้บังคับการ ดร.กัลย์ อืศรเสนา ณ อยุธยา ขอเพิ่มเครื่องหมายสามารถดนตรีเด็กโตชั้นพิเศษขึ้นอีก ๑ ชั้น เป็นเข็มพระมหามงกุฎแตรงอนบนแพรแถบสีน้ำเงินมีแถบเงินพาดกลาง  ก็ปรับรูปแบบเครื่องหมายสามารถดนตรีชั้นที่ ๑ เป็นเข็มรูปพระมหามงกุฎแตรงอนกาไหล่ทองบนแถบแพรสีฟ้า

 

 

เครื่องหมายสามารถดนตรี (ปัจจุบัน) ชั้นที่ ๑

 

 

เครื่องหมายสามารถดนตรีเด็กเล็ก ชั้นที่ ๑

 

 

          ในโอกาสเดียวกันนั้นฝ่ายกิจกรรมยังได้รับอนุมัติให้จัดให้มีเครื่องหมายสามารถดนตรีสำหรับเด็กเล็กขึ้นอีก ๒ ชั้น โดยชั้นที่ ๑ เป็นเข็มรูปพระมหามงกุฎกาไหล่ทองบนแพรแถบสีน้ำเงินมีแถบสีฟ้าพาดกลาง และชั้นที่ ๒ เป็นเข็มรูปพระมหามงกุฎกาไกล่ทอง

 

 

เครื่องหมายสามารถดนตรีเด็กเล็ก ชั้นที่ ๒

 

 

          ปัจจุบันวชิราวุธวิทยาลัยยังคงจัดให้มีการมอบเครื่องหมายสามารถกีฬาและดนตรีเป็นเครื่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความสามารถทั้งการกีฬาและการดนตรีต่อเนื่องกันมาทุกปีในท่ามกลางที่ประชุมคณะครูและนักเรียนบนหอประชุม

 

 
 
 

 

 

 

ก่อนหน้า  |  ๑๕๑  |  ๑๕๒  |  ๑๕๓  |  ๑๕๔  |  ๑๕๕  |  ๑๕๖  |  ๑๕๗  |  ๑๕๘  |  ๑๕๙  |

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |