โดย อ.วรชาติ มีชูบท

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |

ก่อนหน้า  |  ๑๐๑  |  ๑๐๒  |  ๑๐๓  |  ๑๐๔  |  ๑๐๕  |  ๑๐๖  |  ๑๐๗  |  ๑๐๘  |  ๑๐๙  |  ๑๑๐  |  ถัดไป  |

 

๑๐๗. โรงเรียนราษฎร์มณฑลกรุงเทพฯ และมณฑลพายัพ ()

 

          ในการแสดงความจำนงขอดำรงโรงเรียนราษฎร์ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ .ศ. ๒๔๖๑ เจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟื้อ พึ่งบุญ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะผู้จัดการโรงเรียนราษฎร์ได้ยื่นแบบพิมพ์ขอดำรงโรงเรียนราษฎร์ รวม ๔ ฉบับ และเมื่อกระทรวงธรรมการได้รับคำขอนั้นแล้ว ได้มีการบันทึกความเห็นและเสนาบดีกระทรวงธรรมการได้มีบัญชา ดังนี้

 

          ๑. โรงเรียนมหาดเล็กหลวง