โดย อ.วรชาติ มีชูบท

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |

ก่อนหน้า  |  ๑๓๑  |  ๑๓๒  |  ๑๓๓  |  ๑๓๔  |  ๑๓๕  |  ๑๓๖  |  ๑๓๗  |  ๑๓๘  |  ๑๓๙  |  ๑๔๐  |  ถัดไป  |

 

๑๓๓. ดนตรีในวชิราวุธวิทยาลัย (๔)

 

          นอกจากวงดนตรีสำหรับเด็กโตทั้ง ๔ วงดังได้กล่าวแล้ว ในสมัยที่พระยาภะรตราชาดำรงตำแหน่งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยนั้น ท่านได้ริเริ่มจัดตั้งวงเครื่องสายสากลและวงดนตรีไทยขึ้นในโรงเรียนอีกด้วย

 

 

วงเครื่องสายสากล

 

 

แมนโดลิน (Mandolin) และแบบโจ (Banjo)

 

 

          วงเครื่องสายสากลนั้นมีเครื่องดนตรีหลักประกอบด้วยแมนโดลิน (Mandolin) และแบนโจ (Banjo) กับกีตาร์ (Guitar) ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีชนิดเครื่องสายล้วนๆ ส่วนวงดนตรีไทยนั้นเป็นวงดนตรีชนิดวงมโหรี มีเครื่องดนตรีผสมทั้งดีด สี ตี เป่า เป็นวงดนตรีที่ใช้บรรเลงเพื่อขับกล่อม แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องครูผู้สอน ประกอบกับเครื่องดนตรีเริ่มชำรุดลงตามกาลเวลา ในที่สุดโรงเรียนจึงได้ยุบรวมวงเครื่องสายสากลเข้ากับวงหัสดนตรีมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

วงเครื่องสายไทยขณะบรรเลงเพลงแสนคำนึง ผลงานของ ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

บนเวทีนานาชาติ The 10th International Goodwill Charity Joint Concert

ณ Kochi Prefectural Culture Hall ประเทศญี่ปุ่น

 

 

พาสน์ จักษุรักษ์ (ซ้าย) และ อชิรวิชญ์ สุพรรณเภสัช (ขวา)

 

 

          อนึ่ง นอกจากวงปี่สก๊อตซึ่งเป็นวงดนตรีสำหรับเด็กโตแล้ว พลตำรวจเอก อชิรวิชญ์ สุพรรณเภสัช ยังได้เล่าว่า ท่านผู้บังคับการพระยาภพรตราชาได้สั่งซื้อปี่สก๊อตขนาดเล็กสำหรับเด็กมาให้ท่านผู้เล่าได้ฝึกหัดตั้งแต่ยังเรียนอยู่คณะเด็กเล็ก จะมีดำริที่จะจัดตั้งวงปี่สก๊อตสำหรับเด็กเล็กหรือย่างไรไม่ทราบได้ แต่นอกจากจัวท่านผู้เล่าแล้ว ก็ไม่ปรากฏว่า ได้มีผู้ใดได้ฝึกหัดเป่าปี่เล็กนี้อีกเลย จนอีก ๓ ปีถัดมา คือ ใน

 

 

นักเรียนเก่ามหาดเล็กหลวง หม่อมเจ้าแววจักร จักรพันธ์

 

 

          พ.ศ. ๒๕๐๐ หม่อมเจ้าแววจักร์ จักรพันธ์ นักเรียนมหาดเล็กหลวงเลขประจำตัว ๑ ได้เสด็จไปที่ห้างไนติงเกลโอลิมปิค ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของพระนครในเวลานั้น ทรงพบเครื่องดนตรีประเภท

 

 

ปี่เมโลดิกา (Melodica)

 

 

          เครื่องเป่าซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลก ชื่อเมโลดิกา (Melodica) ผู้จำหน่ายทูลแนะนำว่าเครื่องดนตรีชนิดนี้เหมาะสำหรับเด็กในวัยเด็กเล็ก (๘ - ๑๒ ปี) จึงทรงซื้อปี่นี้มาหนึ่งเครื่องทรงนำมาประทานแก่ผู้บังคับการพระยาภะรตราชา

 

 

วงเมโลดิกาเดินนำแถวเด็กเล็กไปถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า

ซ้ายสุดของภาพ คือ ครูสมใจ เทียมสมบูรณ์ ผู้ฝึกสอนวงเมโลดิกา

 

 

          เนื่องจากเมโลดิกานี้เป็นเครื่องดนตรีที่มีคีย์บอร์ดแบบเดียวกับแอคคอร์เดียน (Accordian) ท่านผู้บังคับการจึงมอบหมายให้ครูสมใจ เทียมสมบูรณ์ ครูผู้ช่วยประจำคณะเด็กเล็ก ๓ (คณะสราญรมย์) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการเล่นแอคคอร์เดียนเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน จนสามารถจัดเป็นวงดนตรีสำหรับเดินนำแถวนักเรียนคณะเด็กเล็กได้สำเร็จ และได้เป็นต้นแบบให้โรงเรียนประถมหลายแห่งจัดตั้งวงดนตรีชนิดนี้ขึ้นบ้าง

 

 

วงเมโลดิกาในปัจจุบัน

 

 

          ในอดีตนอกจากวงเมโลดิกาจะเป็นวงดนตรีนำแถวนักเรียนคณะเด็กเล็กแล้ว ได้ทำหน้าที่บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรับและส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับเพลงมหาชัย ในเวลาเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารต่างๆ ของโรงเรียน อทนวงโยธวาทิตที่รอรับเสด็จอยู่ที่หน้าหอประชุม และในการถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์สวนลุมพินี เมื่อถวายราชสดุดีเสร็จแล้ว วงโยธวาทิตได้แยกไปรอรับเสด็จที่พระราชอุทยานสราญรมย์ ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวชิราวุธานุสรณ์ วงเมโลดิกาก็ได้รับหน้าที่บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและรับส่งเสด็จที่พระบรมราชานุสรณ์ด้วย

 

 

วงจุลดุริยางค์เด็กเล็กในงานสุนทรียดนตรีจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ ๒

ณ อาคารนวมภูมินทร์ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ขอบคุณภาพจากโพสท์ของคุณ Tong Bunnag)

 

 

          อนึ่ง เนื่องจากท่านผู้บังคับการพระยาภะรตราชามีดำริให้นักดนตรีในวงเมโลดิกาได้เรียนรู้การอ่านน็จเพลง เพื่อบรรเลงเพลงได้หลากหลาย จึงจัดให้ครูดนตรีจากกองดุริยางค์ทหารบกไปสอนนักเรียนคณะเด็กเล็ก ทำให้ในยุคผู้บังคับการ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช สามารถจัดตั้งวงดนตรีเด็กเล็กเพิ่มเติมอีก ๓ วง คือ วงโยธวาทิต วงเครื่องสายสากล และวงเครื่องสายไทยเด็กเล็ก

 

 
 
 

 
 

 

ก่อนหน้า  |  ๑๓๑  |  ๑๓๒  |  ๑๓๓  |  ๑๓๔  |  ๑๓๕  |  ๑๓๖  |  ๑๓๗  |  ๑๓๘  |  ๑๓๙  |  ๑๔๐  |  ถัดไป  |

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |