โดย อ.วรชาติ มีชูบท

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |

ก่อนหน้า  |  ๕๑  |  ๕๒  |  ๕๓  |  ๕๔  |  ๕๕  |  ๕๖  |  ๕๗  |  ๕๘  |  ๕๙  |  ๖๐  |  ถัดไป  |

 

๕๑. กีฬากับวชิราวุธวิทยาลัย (๖)

 

               ๑) วอลเลย์บอลรุ่นใหญ่
                   
นักเรียนเก่ามหาดเล็กหลวงเชียงใหม่ พลเอก ประภาส จารุเสถียร อุปนายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย และนายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทูลเกล้าฯ ถวาย

 

 

 

 

               ๒) วอลเลย์บอลรุ่นใหญ่
                   
สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทูลเกล้าฯ ถวาย

 

 

 

 

               ๓) ลอนเทนนิส
                   
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน

 

 

 

 

               ๔) ถ้วยรางวัลการแข่งขันสควอช
                   
จางวางเอก พระยาวรพงษ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว.เย็น อิศรเสนา) สภากรรมการโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ทูลเกล้าฯ ถวายไว้สำหรับการแข่งขันดัดตนระหว่างคณะ โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่

 

 

 

 

               ๕) ว่ายน้ำ
                   
นักเรียนเก่ามหาดเล็กหลวง พลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (ม.ร.ว.เฉลิมลาภ ทวีวงศ์) กรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวาย

 

 

 

 

               ๖) ระเบียบแถว
                   
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร อดีตสภานายกกรรมการจัดการวชิราวุธวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวาย

 

 

 

               ๗) การสังคม (งานคณะ)
                   
นักเรียนเก่ามหาดเล็กหลวง หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวาย

 

 

 
 

 
 
 

 

ก่อนหน้า  |  ๕๑  |  ๕๒  |  ๕๓  |  ๕๔  |  ๕๕  |  ๕๖  |  ๕๗  |  ๕๘  |  ๕๙  |  ๖๐  |  ถัดไป  |

บทความปัจจุบัน | บทความย้อนหลัง : ตอนที่ ๑ - ๒๐ | ๒๑ - ๔๐ | ๔๑ - ๖๐ | ๑ - | ๑ - ๑๐ | ๐๑ - ๑๒ | ๒๑ - ๑๔ |

| ๑๔๑ - ๑๕๙ |