บทความปัจจุบัน | บทความตอนที่   | | | | | | | | | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ |

 

คนเก่งวชิราวุธ

เด็กชาย ฤ.กฤษมคามิน  ภูมิธาดาเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ คณะสราญรมย์

       
          
เด็กชาย ฤ.กฤษมคามิน  ภูมิธาดาเดช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขัน Honda Super Idea Contest 2016 และเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปเข้าค่าย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น Honda Super Idea’s Kids ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

         

[ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ]