| ปีการศึกษา 2564 | 2565 |  

 

ประชาสัมพันธ์

 
       
       
เยี่ยมชมโรงเรียน
       
       
การประชุม
โรงเรียน
       
       
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม
     ฝ่ายกำกับคณะ
       
       
     ฝ่ายวิชาการ
       
       
     ฝ่ายอำนวยการ
          สถานพยาบาล
       
       
ศึกษาดูงาน
    โรงเรียน
       
     ฝ่ายกำกับคณะ
          คณะเด็กเล็ก
       
          โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
       
     ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
       
ทัศนศึกษา
       
ทุนการศึกษา รางวัล และเกียรติบัตร
19 ส.ค. 65: วชิราวุธวิทยาลัยจัดพิธีมอบรางวัลแก่นักเรีนที่ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลชิงถ้วยพระราชทาน และประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ    
       
       
พิธีส่งใบคะแนน
       
       
กิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียน
     ภายในโรงเรียน
11-12 พ.ค. 65: การแข่งขันนำเสนอโครงการธุรกิจ Pitch@School 3 มิ.ย. 65: การลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
18 มิ.ย. 65: วชิราวุธวิทยาลัยหารือด้านความร่วมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยบูรพา 24 ก.ค. 65: กิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และ "โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร."
25 ก.ค. 65: พิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 18 ส.ค. 65: พิธีไหว้ครูและแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
19 ส.ค. 65: วชิราวุธวิทยาลัยต้อนรับสถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษา 19-20 ส.ค. 65: กิจกรรม Startup Experience Workshop เพื่อเตรียมแข่งขัน Pitch@School 2022-2023
22 ส.ค. 65: วชิราวุธวิทยาลัยต้อนรับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 24 ส.ค. 65: วชิราวุธวิทยาลัยต้อนรับ Mr.Richard Dykes Headmaster for Nelson College ประเทศนิวซีแลนด์
14-26 ส.ค. 65: การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วชิราวุธวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 12 ต.ค. 65: วชิราวุธวิทยาลัยจัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร
8 พ.ย. 65: วชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรมลอยกระทง 2565 ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรม 13 พ.ย. 65: วชิราวุธวิทยาลัย ร่วมจัดกิจกรรมในการประชุมผู้นำ APEC ในงาน APEC Voice of The Future, Thailand 2022
14 พ.ย. 65 : HRH Tengku Amir Shah มกุฎราชกุมารรัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย เสด็จฯ เยือนวชิราวุธวิทยาลัย 25 พ.ย. 65: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย
12 ธ.ค. 65: ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม  วัฒนชัย บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มหลังควิด-19 19-23 ธ.ค. 65: การลงนามถวายพระพรและสวดมนต์ถายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
24 ธ.ค. 65: พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และพิธีทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวชิราวุธวิทยาลัย ปีที่ 112 14-15 ม.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมกับ GEN Thailand จัดกิจกรรม Pitch@School ประจำปีการศึกษา 2565 รอบชิงชนะเลิศ
19 ม.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยจัดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคม 15 ก.พ. 66: วชิราวุธวิทยาลัยต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน Shizuoka Seiko Academy และ ระธานบริษัท Hotei Foods Corporation จากประเทศญี่ปุ่น
17 ก.พ. 66: พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 23 ก.พ. 66: งานเลี้ยงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
26 ก.พ. 66: พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัลแก่นักเรียนและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562-2564    
       
     ภายนอกโรงเรียน
3 พ.ค. 65: พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร 3 มิ.ย. 65: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
1 ก.ค.65: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมรับเสด็จ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 28 ก.ค. 65: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
10-11 ส.ค. 65: การลงงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค. 65: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
9 ก.ย. 65: วชิราวุธวิทยาลัย นำทีมนักเรียนวงปี่สก๊อตและวงสตริงของโรงเรียน แสดงความสามารถในกิจกรรม "งานดนตรีสยามสแควร์" 23 ต.ค. 65: พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน "ปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2565
25 พ.ย. 65: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนลุมพินี 27 พ.ย. 65: วชิราวุธวิทยาลัย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
30 พ.ย.-1 ธ.ค. 65: วชิราวุธวิทยาลัย ร่วมชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2565 ตอน "สะกดทัพ" 5 ธ.ค. 65: วชิราววุธวิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
17 ธ.ค. 65: วชิราวุธวิทยาลัย ลงนามถวายพระพร "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา" ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 20 ม.ค. 66: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวชิราวุธวิทยาลัยกับคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
27 ม.ค. 66: ตัวแทนนักเรียนวชิราวธวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
       
       
กิจกรรมคณะ
     ภายนอกโรงเรียน
          คณะเด็กโต
       
       
          คณะเด็กเล็ก
       
       
กิจกรรมฝ่ายวิชาการ
7 พ.ย. 65: กิจกรรมทัศนศึกษา ณ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขขม กรุงเทพมหานคร 8 พ.ย. 65: วชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรมลอยกระทง 2565 ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรม
9 พ.ย. 65: วชิราวุธวิทยาลัย ยกระดับการสอนของครู โดยจัดโครงการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนในศตวรรษที่ 21 26 พ.ย. 65: กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จ.สุพรรณบุรี
27 ม.ค. 66: ตัวแทนนักเรียนวชิราวธวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
       
       
กิจกรรมหมวดวิชา
     หมวดคณิตศาสตร์
       
       
     หมวดพลานามัยและคุณภาพชีวิต
       
       
     หมวดภาษาไทย
       
       
     หมวดภาษาต่างประเทศ
4-5 ก.พ. 66: กิจกรรม English Camp 4-6 มี.ค. 66: ค่าย English Camp Go Genius Learning Center จ.นครราชสีมา
       
     หมวดวิทยาศาสตร์
30 พ.ย. 65: ม.3 กิจกรรมลูกเสือนักธรรมชาติวิทยา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 20-22, 27-29 ม.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัย นำนักเรียนเข้าค่าย STEM ณ จังหวัดนครราชสีมา
       
     หมวดสังคมศึกษา
30 พ.ย. 65: ม.1 กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 30 พ.ย. 65: ม.2 กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27 ม.ค. 66: ตัวแทนนักเรียนวชิราวธวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
       
       
     หมวดศิลปศึกษา
12 ก.ค. 65: งานนิทรรศการผลงานศิลปะครู-นักเรียน ปีการศึกษา 2563-2564 14 ก.พ. 66: นิทรรศการศิลปะครูและนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
       
     หมวดออกแบบและเทคโนโลยี
2 ก.พ. 66: นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและครู เนื่องในวันนักประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2565    
       
กิจกรรมศูนย์/งาน/แผนก
     ศูนย์แนะแนว
10 ธ.ค. 65: VC Singing Contest 2022 27 ม.ค. 66: นักเรียนศึกษาดูงานหลักสูตรด้านการประกอบอาหาร ณ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
       
       
     งานจดหมายเหตุ
       
       
     งานห้องสมุด
       
       
กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน
8-10 มี.ค. 66: ค่าย VC Gentleman Camp ณ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา    
       
       
กิจกรรมฝ่ายกิจกรรม
7 ม.ค. 66 : วชิราวุธวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันเด็ก "พี่ให้ น้องเรียนรู้"    
       
       
กิจกรรมดนตรี
     ภายในโรงเรียน
6 ก.พ. 66: พิธีมอบเครื่องหมายสามารถ ประจำปีการศึกษา 2565    
       
     วงปี่สก็อต
       
       
     วงจุลดุริยางค์-วงหัสดนตรี
       
     วงโยธวาทิต
       
       
     วงดนตรีไทยเด็กเล็ก
       
       
     ภายนอกโรงเรียน
     วงปี่สก็อต
       
       
     วงดนตรีไทย
       
       
     วงโยธวาทิต
       
       
กิจกรรมกีฬา
6 ก.พ. 66: พิธีมอบเครื่องหมายสามารถ ประจำปีการศึกษา 2565    
       
     ภายในโรงเรียน
     กรีฑา
       
     กีฬาครู-นักเรียน ม.6
       
     เทเบิลเทนนิส
       
     บาสเกตบอล
19-25 ม.ค. 66: การแข่งขันบาสเกตบอลภายในระหว่างคณะเด็กโต ประจำปีการศึกษา 2565    
       
     แบดมินตัน
       
       
     ฟุตบอล
       
       
       มินิรักบี้
21 ม.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยเข้าร่วมประลองมินิรักบี้กระชับมิตร ณ โรงเรียนนานาชาติรักบี้ จังหวัดชลบุรี    
       
     รักบี้ฟุตบอล
17-29 พ.ย. 65: การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ภายในระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2565    
       
     ระเบียบแถว
       
     ว่ายน้ำ
       
     ภายนอกโรงเรียน
     กรีฑา
       
       
     เทควันโด
       
       
     บาสเกตบอล
6 ก.ค. 65: การแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 29 พ.ย. 65: วชิราวุธวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศ ACSP CUP 2022 บาสเกตบอลรุ่นประถมศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
       
       
     ฟุตบอล
       
       
     มินิรักบี้
       
       
     รักบี้ฟุตบอล
5-15 ม.ค. 66: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 "เทียนนกแก้วเกมส์" ณ จังหวัดเชียงใหม่    
       
       
     ว่ายน้ำ
       
       
     สควอช
12 ก.พ. 66: การแข่งขันกีฬาสควอช รายการ Junior Open Squash Championship    
       
     กีฬาเด็กเล็ก
          มินิรักบี้
       
       
กิจกรรมสมาคม
     สมาคมโต้วาที
15-16 ธ.ค. 65 : อบรมการโต้วาทีแก่นักเรีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6    
     สมาคมถ่ายรูป
       
     สมาคมบันเทิง
       
     สมาคมศิลปวัฒนธรรม
       
     สมาคมหนังสือพิมพ์
       
     สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       
       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     กิจกรรม I.A.
       
          I.A. ระดับ Bronze
       
       
          I.A. ระดับ Silver
       
       
          I.A. ระดับ Gold
       
       
     ชมรม RC วิทยุบังคับ
       
       
     ชมรมพิพิธทัศนา
       
       
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
       
       
กิจกรรมศิลปะและออกแบบ
       
       
กิจกรรมทักษะการคิด
       
       
กิจกรรมวิถีวชิราวุธ
     ระดับประถมศึกษา
       
       
     ระดับมัธยมศึกษา
       
       
กิจกรรมรักษาดินแดน
       
       
กิจกรรมลูกเสือ
1 ก.ค.65: วชิราวุธวิทยาลัยร่วมรับเสด็จ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 30 พ.ย. 65: ม.1 กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
30 พ.ย. 65: ม.2 กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30 พ.ย. 65: ม.3 กิจกรรมลูกเสือนักธรรมชาติวิทยา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
       
       
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้วชิรมงกุฏ
     ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
       
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
       
กิจกรรมละคร
       
       
กิจกรรม VC-SEM
       
กิจกรรม VC-Story
       
       
กิจกรรมต่างประเทศ
       
       
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE